Avaldatud: 3 veebruar, 2010

Matemaatikanädalal tegeleti erinevate matemaatiliste ülesannete lahendamisega