Avaldatud: 3 oktoober, 2015

3.kl õuesõppepäev Luhasoos. Aitäh programmi läbiviija Diana Pungar, MTÜ Looduskool ja KIK.