Avaldatud: 7 märts, 2017

Matemaatikanädala raames toimus aulas suur ajude ragistamine.