Avaldatud: 7 oktoober, 2008

Käidi õppekäigul Hortobagyi Rahvusparki, kus võis näha ungari koduloomatõuge ja põnevat hobuste esinemist.