Avaldatud: 11 detsember, 2008

HOOLEKOGU uus koosseis on valitud. Istuti koos ametist lahkujatega.