Avaldatud: 17 aprill, 2005

15.-20. aprillini käis Ungaris kooli delegatsioon, kuhu kuulusid direktor Enn Viitkin, huvijuht Jana Kähr, 9.klassi õpilased Regina ja Kairi ning vallavanem Jüri Nassar. Eesmärgiks oli sõlmida sõprussidemed Debreceni Arpad Vezeri kooliga. Fotol vaade Debrecenile.