Avaldatud: 22 märts, 2007

Tööst vabal ajal tutvuti kohaliku koolielu ja vaatamisväärsustega ning tehti ühiselt süüa.