Avaldatud: 23 jaanuar, 2018

Tartu Maakohtu Võru kohtumajas käis 9. klass kinnistamas ühiskonnaõpetuse tunnis õpitud teadmisi Eesti õigussüsteemist.