Avaldatud: 25 aprill, 2007

Külalistele tutvustati Räpina Paberivabrikut, mis on hea näide keskkonnasõbralikust tööstusest. Vanapaber saab uue elu.