Avaldatud: 14 detsember, 2022

Täna oli 7.-9. klassi bio-geo tundides külalisõpetaja Taavi Tatsi Pähni keskkonnahariduskeskusest. Õpitubade teema oli mets ja kliima. Aastarõngad annavad teadjale palju infot puude kasvukoha, keskkonnatingimuste ja kliima kohta minevikus, nende abil saab kindlaks teha puitesemete vanust. Puud seovad atmosfäärist süsinikku, olles kliimamuutuste leevendajaks. Puidust osatakse järjest rohkem kasulikke aineid kätte saada. Mets on meie roheline kuld, mida peame hoidma ja arukalt kasutama.