Avaldatud: 8 november, 2023

08. novembril olid meil külas viis Orava kooli õpilast ja kaks õpetajat. Külalistele tutvustati kooli tegemisi ja tehti ringkäik majas. Õpilased said viibida kolmes ainetunnis, maitsta koolilõunat ja anda tagasisidet külaskäigule.