Avaldatud: 4 november, 2022

10. novembril
M A R D I L A A T
koolimaja II korruse koridoris.
Müüa võib isevalmistatud käsitööd ja küpsetisi.
PALUN VÕTA HUVITOAST MÜÜGILUBA VÄHEMALT 1 PÄEV ENNE LAATA!
NB! LAADALUBA MAKSAB 50 SENTI!
Korraldaja: õpilasesindus