Avaldatud: 12 aprill, 2024

Kääpa kool ootab oma meeskonda
ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)
(lapsehoolduspuhkuse asendaja)
Ootused kandidaadile:
eelnev kogemus eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamisel ja suunamisel;
võime luua õpikeskkond, kus keskmes on õpilane koos oma individuaalsete võimete ja vajadustega;
soov toetada nii lapsi kui ka nende vanemaid;
väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
valmidus ja soov teha koostööd ning tegutseda meeskonnaliikmena.
Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.
Kandideerimise tähtaeg 30.04.2024
Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile juhiabi@koopakool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5330 7063 või direktor@koopakool.edu.ee Kaire