Avaldatud: 11 aprill, 2024

Kääpa kool ootab oma meeskonda
ÕPETAJAT (0,8 ametikohta)
kes loob õpikeskkonna, mille keskpunktis on õpilane oma individuaalsete võimete ja
vajadustega;
HEV lastega tegelemise kogemus;
kes oskab ja soovib teha koostööd, tegutseda meeskonnaliikmena;
hea suuline eneseväljendusoskus.
Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.
Kandideerimise tähtaeg 18.04.2024
Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile juhiabi@koopakool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5330 7063 või direktor@koopakool.edu.ee Kaire