Avaldatud: 17 jaanuar, 2024

Haridusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu lepitusmenetlus riikliku lepitaja juures nurjus õpetajate palga alammäära tõstmise osas. Üleriigiliselt korraldatakse
üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik algusega 22.01.2024. Kääpa kooli õpetajad on liitunud tähtajatu streigiga. Streik mõjutab ka Kääpa Põhikooli tavapärast koolikorraldust. Palun jälgi täpsemat infot Stuudiumis.