Avaldatud: 16 märts, 2021

Alates 22.03.2021 jätkub Kääpa Põhikoolis distantsõpe tunniplaanipõhiselt, s.t., et tunnid algavad kõigil tööpäevadel kell 8.00.
Kooli distantsõppekorra tundide algust puudutava punkti muutmise tingis tunniplaanipõhiselt töötamise ajal saadud parem kogemus õppetöö korraldamiseks ja läbiviimiseks.
Nädalal nr. 12 kutsutakse HEV õpilased kooli teisipäeval, 23.03.2021. Informatsiooni koolikutsutavatele õpilastele ja nende vanematele edastavad klassijuhatajad. Sel päeval sõidab kooliliinibuss ja koolis olevad õpilased saavad koolilõunat.