Avaldatud: 10 märts, 2021

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele rakendub alates 11. 03. 2021 kõigile vabariigi üldhariduskoolidele täielik distantsõpe, mis esialgse kava kohaselt kestab kuni 12. 04. 2021. Sellest lähtuvalt on täielikul distantsõppel ka meie kool. Distantsõppe korraldus asub siin: https://koopakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/Distantsoppe-korraldus.pdf Erandkorras on lubatud üksikutel päevadel kooli kutsuda mõningaid HEV õpilasi. Nende õpilaste koolitulekus lepivad kokku klassijuhataja ning lapsevanem. Distantsõppe perioodil kooliliinibuss ei sõida. Koolikutsutavate õpilaste koolimajja saamise kooskõlastavad lapsevanem ning klassijuhataja ja koolijuht.
Toidupakkide komplekteerimine ning jagamine toimub järgmiselt:
*periood on ~kaks nädalat, s.t., et 16. – 17. 03. jagame toidupakke 8 päeva eest 5. – 9. kl. (v.a. 5. A kl.) õpilastele. See toimub kella 7.00 – 12.00 koolimaja taga söökla akna kaudu;
*järgmine toidupakkide jagamine toimub 29. ja 30. 03. kõigile õpilastele samal kellaajal ja samas kohas.