Avaldatud: 12 oktoober, 2023
ℹ️ Võru valla allasutustele laekus e-postile venekeelne pommiähvardus.
👉 Võru Vallavalitsus suhtles Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti esindajatega, kelle hinnangul on tegu ähvarduskirjade lainega. Samalaadne juhtum oli ka Lätis. Päästeamet saatis välja teate, millega kinnitab, et reaalset ohtu pole.
Tulenevalt ülaltoodud infost allasutusi ei suleta ning õppetööd ja tegevust jätkatakse tavapäraselt.
Kääpa Põhikoolis jätkub õppetöö!