Avaldatud: 7 juuni, 2021
20. augustil 2021. aastal täitub Eesti Vabariigi omariikluse taastamisest 30 aastat. Populariseerimaks Eesti Vabariigi ajalugu ning toetamaks noorte teadlikkust meie riigi loost ja kaasatust meie riigi ajaloo mõtestamisel, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte.
Esmaspäeval, 07. juunil kell 12.00, toimus Kääpa koolis koostöös Riigikantseleiga Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud tänuüritus „Vaba Eesti eest!“. Külalistena võtsid osa Võrumaa inimesed, kes panustasid meie iseseisvuse taastamisse rohkem kui 30 aastat tagasi, külalised Riigikantseleist ning Riigikohtu esimees Villu Kõve.