Avaldatud: 10 detsember, 2020

Lugupeetud lapsevanemad, austatud õpetajad/kooli töötajad, head õpilased!
Lähtuvalt vabariigi valitsuse otsusest koolide sulgemise kohta alates 14. dets. 2020 tegutseb meie kool 14. – 22. dets. kaug- ehk distantsõppes.
14. – 18. dets. toimuvad kaugõppetunnid V – IX klassile kella 9.00 – 14.00 ja I – IV klassile kella 9.00 – 13.00 vastavalt jooksvale, s.t. eelmisel päeval kella 17.00 E-kooli kodutööde alajaotusse üles riputatud ajutisele töö- ja päevakavale. Vajadusel toimub teisipäeval (15. dets.) ja neljapäeval (17. dets.) kontaktõpe koolimajas järeleaitamist vajavatele üksikutele õpilastele. Neid õpilasi ja vanemaid informeeritakse eelnevalt.
Õpilase haigestumisest teavitab lapsevanem võimalikult operatiivselt klassijuhatajat.
21. – 22. dets. on kõigil klassidel LIIKUMISE, LUGEMISE ja LOOVUSE päevad. Nendel päevadel korraldavad õpilaste tegevusi ja tegemisi klassijuhatajad koos aineõpetajatega.
Koolivaheaeg algab 23. dets. 2020 ja kestab 10. jaan. 2021.
Kui meil kõik hästi läheb, kohtume koolis 11. jaanuaril.

Soovin teile kõigile kaunist Jõuluootuse ja –saabumise aega!
Hoidke ennast ja teisi, olge terved!

Kääpa kooli direktor
Rait Laatsit