• Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, siis palun võtke ühendust kas kooliga, klassijuhatajaga või KiVa tiimi liikmetega, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik!
 • Ohumärgid, millele tuleks tähelepanu pöörata ja täpsemalt uurida:
   lapse käitumine muutub;
   ta taganeb oma ütlustest, senistest tegevustest;
   ei taha minna kooli;
   esinevad sagedased pea-, kõhuvalud, seletamatud haigushood.
 • Kui Teie laps räägib kiusamisest:
   kuulake rahulikult ja tähelepanelikult ära kogu lugu;
   kinnitage lapsele, et tema ei ole süüdi ja et vajadusel aitavad kas vanemad või õpetajad või mõni muu täiskasvanu;
   1. küsige lapselt, mida ta sooviks, et Teie edasi teeks või kuidas saaksite aidata;
   võtke ühendust kooliga;
   vestelge oma lapsega regulaarselt ja uurige, kuidas tal läheb!
 • Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. Olukord, kus üks inimene tunneb ennast pidevalt ja sageli halvasti, ei ole aktsepteeritav!
 • Äärmiselt oluline on sealjuures vaadelda ka oma tegevust ja sõnakasutust neutraalselt ja kõrvalt – millest ma räägin lapsega? Millest ma räägin teiste täiskavanutega lapse kuuldes? Millised on minu hoiakud kooli? Millised on minu hoiakud teiste inimeste vastu? Kuidas ma räägin inimestest, keda kuuldeulatuses ei ole? Kas ma aktsepteerin teisi inimesi sellisena nagu nad on?
 • On oluline, et mõtleksite koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse. Kui tunned, et vajad abi vestluste läbiviimisel, siis võid võtta ühendust kooli KiVa tiimi liikmetega või uurida miniõpikut lastevanematele. Miniõpik saab igasse kodusse ka paberkandjal.

TURVALISI KOOLIPÄEVI!