Avaldatud: 28 aprill, 2024

Nädala teine pool oli Horvaatias töine ja tegus. Külastasime erinevate õpetajate tunde 3. ja 4. klassis.
Saime tutvuda õppevara ja materjalidega, leidsime uusi toredaid mõtteid, mida tundides kasutada, nagu näiteks klassivälise lugemise kokkuvõtted pitsakarbi- või kotimeetodil, liikumis- ja õppemängud, e-päevik…. Saime vestelda lastega ja täiskasvanutega. Nägime liikumistundi oma klassiruumis. Tutvusime koolisüsteemi ja selle toimimisega ning erivajadustega õpilaste õpetamise viisidega. Osnova Škola Zaprudje personal on ääretult hoolitsev ja abivalmis. Enne lahkumist toimus tänuõhtusöök koos juhtkonna ja võõrustajate õpetajatega.
Suur suur tänu meie pikaaegsele partnerkoolile Horvaatias ning Aikile kogu suure töö eest Erasmus+ pluss projektide alal. Ere ja Ülli