Avaldatud: 19 detsember, 2023

inglise keele õpetaja (1,0 ametikoht)
ajutiselt puuduoleva töötaja asendus
Oled oodatud tööle esimesel võimalusel.
Kandideerimisavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt 31.12.2023
Täpsem info õppejuhilt
Ene Veberson 5749 4978, oppejuht@koopakool.edu.ee
CV ja haridust tõestavad dokumendid saata juhiabi@koopakool.edu.ee