Avaldatud: 13 mai, 2021

Hea õpilane, lugupeetud lapsevanem
Saabunud on mõnusad kevadilmad ja tänavatel on palju erinevaid liiklejaid. Sealjuures on ka koolimaja hoovialale jõudnud jalgrattad, tõukerattad, rulad, rulluisud. Et vältida vigastusi (näiteks peapõrutust, marrastusi, luumurde) tuletame meelde, et neid sõiduvahendeid kasutades peab kooli õuealal olema liiklejal peas kiiver, kätel- jalgadel kaitsmed. Kui vastav turvavarustus puudub, siis ei lubata sõiduvahendeid kasutada. Liiklusseadus näeb ette, et alla 16-aastane liikleja peab kandma kinnitatud kiivrit (§ 30).

NB
* vahetundide ajal võib sõita kergliiklusteel;
* võõrast sõiduvahendit ilma loata ei kasutata!

Turvalist liiklemist!
Kääpa koolipere