Avaldatud: 14 märts, 2023

Vastseliina Rahvamajas toimunud pidulikul koondusel võeti vastu uued liikmed kodutütarde ja noorkotkaste ridadesse.