Avaldatud: 20 juuni, 2022

Tänavu Kuressaares süüdatava võidutule toovad maakondadesse kodutütred ja rühmajuhid, kes tähistavad sel aastal organisatsiooni 90. aastapäeva. Üheks Võrumaa võidutule toojaks on rühmajuht Jana! Jana Kähr oli ligi veerandsada aastat tagasi kodutütarde Kääpa rühma loomise juures ja on sellest ajast juhendanud sealseid kodutütreid. Jana on noori kasvatanud isamaalises vaimus ning motiveerinud neid hoidma eesti keelt ja meelt. Ta väärtustab rühma iga liiget, nii et kõik saavad positiivseid elamusi ja tunnevad end vajalikuna. Foto: Eve Täht