Avaldatud: 16 oktoober, 2023

Hommikune telefonivestlus lõuna prefektuuri operatiivjuhiga andis info, et ööl vastu tänast saabus uus rämpsposti kirjade laine KOV asutustele (eelkõige koolid, lasteaiad, raamatukogud, huvikoolid).

Politseil ei ole endiselt viiteid, et tegemist oleks muu kui rämpskirjaga ja ohutase riigis ei ole muutunud. Seetõttu 13.10.2023 välja saadetud PPA sõnumid ning käitumisjuhised pommiähvarduse saamisel on kehtivad.

PPA juhised asutustele:

• Praeguse info kohaselt on politsei hinnangul tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Reaalne ohutase pole tõusnud.

• Kahjuks pole välistatud, et e-kirja lained korduvad ka edaspidi või asub keegi rämpskirju matkima.

• Kuigi uus kirjade laine võib olla eelmise koopia, siis ei tohi nende suhtes valvsust kaotada.

• Kõige paremini oskab kahtlasi objekte märgata ruumide igapäevane valdaja, kes saab aru, mis on keskkonnas võõrkeha ja mis mitte. Seetõttu soovitame kontrollida võimalusel ruume, kuhu võib olla võõrastel ligipääs ning jälgida, kas kõik on tavapärane.

• Kui leiate kahtlase eseme, märkate võõraste isikute kahtlast tegevust hoone lähistel vms, siis tuleb viivitamatult teatada 112.

• Evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel.

• Kui ühtegi kahtlast objekti asutuse territooriumil pole ning ohtu ei tuvastatud, siis edastage masspostituste kirjad politseile aadressil masskiri@politsei.ee, kes võtab vajadusel ühendust. Saadetud kirjad on asitõendiks uurimisel ning aitavad meil juhtunut analüüsida.

• Soovitame tavapärasest tähelepanelikum olla hoones liikuvate võõraste inimeste suhtes. Üks võimalus hoone turvalisust suurendada, on lubada kõrvalisi isikuid oma ruumidesse vaid saatjaga.

• Samuti tasub tähelepanelik olla asutusse jõudvate saadetiste suhtes. Vastu tuleks võtta ainult need pakid, mille puhul on saatja teada ning ka paki tooja on usaldusväärne.

• Politsei annab teada, kui tuvastame uusi asjaolusid, mis muudavad politsei hinnangut ohule.