Avaldatud: 18 oktoober, 2023

18.10 külastas 9. klass Riigikogu, kus kohtuti sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga. Minister selgitas võimude lahususe põhimõtet Riigikogu ja valitsuse näitel, sidus õpitut eluliste näidete ja igapäevaeluga. Ronisime Pika Hermanni torni ning püüdsime leida vanalinnast tuttavaid kirikuid ja raekoja. Kuulasime rõdult infotundi, kus ministrid vastasid rahvaesindajate küsimustele. Aitäh Markus Kontile, kes ministrile kirjutas ja aitas õppekäiku organiseerida ning suur aitäh minister Signe Riisalole, kes kiire päevatempo juures leidis aega meiega kohtuda.