Avaldatud: 18 oktoober, 2018

Paide Muusika- ja Teatrimajas toimus “Ettevõtliku kooli” Haridusfestival, kus fookus oli õppijakesksel lähenemisel ning noorte ettevõtlikkuse arendamisel. Koostöös erinevate partneritega pakuti õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja koolijuhtidele põnevaid töötubasid, võimalust jagada oma edulugusid ning tutvuda teiste lugudega üle-eestilise edulugude konkursi raames. Võrumaa Arenduskeskuse poolt oli esitatud edulugude konkursile ka meie kooli edulugu “Harmooniline Eesti – sisu ja pakendi kooskõla”, mis esikolmikusse seekord ei pääsenud.

Samas oleme olnud väga tublid kogu kooliperega ja nüüdseks oleme väärikalt ära teeninud Ettevõtliku kooli baastaseme.
Suur aitäh Võru Vallavalitsuse esindusele, kes meid eile heade sõnade ja väikese kingitusega meeles pidasid!