Avaldatud: 25 märts, 2022

25. märtsil toimus Võru maakonna 1.-4.kl õpilastele mõeldud folklooripäev Võru Kesklinna Koolis. Sai esineda ja osaleda vahvates õpitubades: vanad Võromaa laulud ja – tantsud, rahvaste tantsud ja erinevate pillide tutvustus.
Südamlik tänu tublidele tantsulastele, kes esindasid uhkelt Kääpa Põhikooli ja toetavatele vanematele, kes selleks võimaluse annavad. Aitäh, õpetaja Marika meid hoole ja armastusega saatmast ning Merling Reisidele turvalise sõidu eest. Aitäh, õp Marianne Jaanson, üritust korraldamast ja Võru Kesklinna Koolile lahke vastuvõtu eest!
Loodan, et saabuvate pidude ajal on meid veelgi rohkem rivis.
Juhendaja õpetaja Ere.