Avaldatud: 11 august, 2022
Käsmu selle aasta GLOBE ekspeditsioonile oli saabunud ligi 150 keskkonnahuvilist nii Eestist kui ka kaheksast välisriigist. Uuriti loodust, tehti teadust, uusi sõpru ja nalja sai ka. Kääpa kool osaleb GLOBE programmis alates 2000. aastast. Õpetaja Aiki ootab loodusvaatluste huvilisi uuel kooliaastal GLOBE-laste hulka!