Avaldatud: 10 oktoober, 2018

Kääpa Põhikooli lastevanemate üldkoosolek
toimub kolmapäeval, 17. oktoobril algusega kell 18.00 päevakavas:
1) kokkuvõte läinud õppeaastast – õppe- ja arendusjuht Silva Stepanova
2) uute õpetajate ja tugispetsialistide tutvustamine
3) ülevaade projektitegevusest koolis – õpetaja Aiki Jõgeva
4) kokkuvõte kooli hoolekogu tegevusest möödunud õppeaastal – hoolekogu esimees Epp Vana
5) lastevanemate poolt hoolekogu liikmete valimine