Ringide ajad 2017-2018 õppeaastal

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA
Kunsti- ja käsitööring

Kunstiring (algklassidele)

Saviring

E 14.30-15.15

R 11.50-12.35

R 12.45-14.25

Ülle Lepiku
Lastekoor (5.-9.kl T 14.30-15.15 Edith Saks
Ansambel N 14.30-15.15 Edith Saks
Loodusring (1.-4.kl) K (üle nädala)12.45-13.30 Ülli Kelner
Loodusring (5.-9.kl) E (üle nädala)14.40-16.30 Aiki Jõgeva, Seila Mündi, Aiva Ladva
Korvpall E 14.30-16.00 Rait Laatsit
Võrkpall (5.-9.kl poisid) T 14.45-16.30 Ülle Viitkin
Spordiring(1.-4.kl) K 14.45-16.30 Ülle Viitkin
Malering

 

R 11.50-12.35 (3.-5.kl)
12.45-13.30 (1.-2.kl; 6.-7., 9. kl.)
13.40-14.25
E 13.40-14.25
Ülar Lauk
Puutööring N 11.50-12.35(4.kl) Thomas Apitius
Puutööring T 13.05-13.45 (1.kl) Thomas Apitius
Jalgpall N, R 14.45-15.45 (nooremad)

15.45-16.30 (vanemad)

Sandra

(osalustasu)

Tantsuring N 12.45-13.30

13.40-14.25 (alates 28.sept.)

Aiva Ladva
Robootika (1. klass) E 12.45-13.30 Reet Raud
Robootika (2.klass) E 13.40-14.25 Reet Raud
Robootika (3.-5.kl) R 12.45-13.30 Reet Raud
Robootika (6.-9.kl) R 13.40-14.25 Reet Raud
Kodundusring N 14.30-17.00

(osalustasu-vahendid)

Reet Raud
Meediaring R 13.40-14.25

(liikuv graafik)

Liina Palgi
Liiklusring (3.kl) K 12.45-13.30 Seila Mündi
Loovtööde koostamine (8.kl) N 11.50-12.30 Reet Raud, Silva Stepanova