Avaldatud: 3 märts, 2010

Kõik meie kooli õpilased võtsid osa ülemaailmsest peastarvutamise võistlusest Worldmathsday 2010.