Avaldatud: 9 jaanuar, 2006

Soome, Saksa ja Ungari partneritega toimus uue Comenius-projekti arutelu. Planeeritakse keskkonna-alast ühistegevust 6.-8.klassi õpilastele.