Avaldatud: 10 mai, 2018

Adsoni-nimelidsel luulõlugemisvõistlusõl Sännän esinivä Kääpä koolist Andre Tobreluts ja Roos-Marleen Sibul. Andre sai uman vanutsõrühmän tõsõ koha ja Roos-Marleen arvati Uma Pido auhinna väärilidses. Andret juhend Jana Kähr ja Roos-Marleeni Liina Palgi.