Avaldatud: 24 aprill, 2007

Külalised tõid kaasa oma rändnäituse ja herbaarlehed uuritavatest taimedest.