Avaldatud: 7 jaanuar, 2021

Liikumisõpetuse tunnid toimuvad alates 11.01.2021 kõikidele klassidele õues. Palume riietuda vastavalt ilmaoludele. (Edaspidisteks tundideks kontrollida üle suusavarustus! Täpsemat infot jagab aineõpetaja koolis.)