Avaldatud: 21 detsember, 2021

Kääpa Põhikool ootab oma meeskonda

õppe- ja arendusjuhti (täiskoormusega)

 • kes oskab oma tööst rõõmu tunda;
 • väärtustab ja toetab iga õpetajat ja õppijat;
 • aitab luua õppimist toetava õpikeskkonna;
 • on koostöine, initsiatiivikas, loov ja täpne;
 • meeskonda innustav avatud suhtleja;
 • tunneb nii pedagoogikat kui haridusalast seadusandlust;
 • avatud uuendustele ja arendab ennast;
 • vastab haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele.

 

juhiabi (täiskoormusega)

 • kes oskab oma tööst rõõmu tunda;
 • on koostöine, korrektne ja täpne;
 • toetab juhti ja kogu ülejäänud kooliperet;
 • on hooliv ja avatud suhtleja;
 • avatud uuendustele ja arendab ennast;
 • kellel on sobiv ettevalmistus või varasem töökogemus (sekretäri, juhiabi, õiguse vms sobivas valdkonnas).
 • Kasuks on head õigusteadmised ja projektijuhtimise oskus.

Meie juures leiad hea ja toetava meeskonna, loomingulise ja kaasaegse töökeskkonna, head võimalused enesearenguks ja enese teostamiseks, 160 noort siirast ja säravat silmapaari igapäevast rõõmu külvamas.

Kandideerimiseks saata motiveeritud kandideerimisavaldus koos CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega e-postile tarmo.tammes@koopakool.edu.ee märksõnaga „Kandideerimisavaldus“ enne 10. jaanuari 2022. Tööle asumise aeg jaanuaris 2022.