Avaldatud: 6 jaanuar, 2022

Detsembri lõpp ja koolivaheaeg oli Kääpa kooli õpetajatele uute teadmiste kogumise aeg.
Pika kogemusega koolipsühholoog ja koolitaja Airene Vaike Kumari alustas koolitussarja
“XXI sajandi teadlik õpetaja”. Selle käigus läbitakse 4 koolitusmoodulit, mis hõlmavad
erinevaid õpetamisega seotud teemasid. Esimesel koolituspäeval keskenduti eelkõige
õpetaja vajadustele.
Hariduslike erivajadustega õppijate sihipärasemaks toetamiseks toimus kohtumine Võru
Rajaleidja meeskonnaga. Eripedagoog Merike Mägise ja logopeed Sirli Pikk tutvustasid
erinevaid võimalusi, kuidas kasutada tõhusamalt toetusmeetmeid.
Õpetaja arvutipõhiste töövahendite täienduseks tutvustas metoodikapäeval
haridustehnoloog Šeila Mündi töölehtede interaktiivseks muutmise keskkonda TeacherMade.
Avita kirjastus jagas veebipõhisel koolitusel näpunäiteid, kuidas tulla toime uuendustega, mis
on seotud e-tundide edastamisplatvormi muutumisega.
Usume, et värsked mõtted jõuavad õige varsti ka õpilasteni.