Avaldatud: 23 detsember, 2021

Kääpa Põhikooli õpilastele on valminud mitmete projektide, kooli ja lapsevanemate ühisel finantseerimisel Põlva kihelkonna rahvarõivakomplektid. 
Kääpa Põhikoolis tegutseb kaks rahvatantsurühma. 1.-2. klassi õpilased õpivad tantsulist liikumist ja Eesti tantsu põhisamme õppekava järgselt liikumistunni raames. Vanema tantsurühma õpilased õpivad tantsusamme ringitunnis ja tantsulaagrites.
Kui olukord viiruse levikut arvestades lubab, siis käesoleval õppeaastal on kindlasti plaanis osaleda Võru maakonna tantsupeol ning Kagu-Eesti tantsupeol, võimalusel koguda kogemusi ka mujal. 

Täname toetuse ja finantseerimise eest
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Kultuurkapitali sihtkapital
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp
Lapsevanemad
Kääpa Põhikool

Tänuga
Kääpa Põhikooli tantsijad ning õpetaja Ere Rekker-Mägi