Avaldatud: 1 september, 2023

Kääpa Põhikoolis asus 1. klassi õppima 16 õpilast, klassijuhatajaks Aiva Ladva.