Avaldatud: 8 mai, 2024

9. klass külastas 8. mail karjääri- ja ühiskonnaõpetuse tunni raames Tartu Maakohtu Võru Kohtumaja. Jälgisime kohtuistungit, mille käigus kinnistasime juba õpitud teadmisi Eesti kohtusüsteemi kohta ning saime juurde uusi (nt kokkuleppemenetlus). Vestluses kohtunikuga tõdesime, et oluline on lõpetada põhikool ning jätkata haridusteed, sest kui haridust ei ole, on keeruline leida tööd, mis tagaks sissetuleku. Kahjuks näitab trend meie piirkonnas, et just koolitee pooleli jätnud või ainult põhiharidusega noored satuvad sagedamini seadusega pahuksisse või sõltuvuse küüsi. Täname kohtunik Anu Vilti, kes meid vastu võttis ja õpilastega pärast istungit vestles ning kohtusekretäri, kes selgitas, kuidas kohtus käitutakse. Oli huvitav ja mõtlemapanev õppekäik.