Avaldatud: 6 aprill, 2021

Nädalal nr. 14 kutsutakse HEV õpilased kooli neljapäeval, 08.04.2021. Informatsiooni koolikutsutavatele õpilastele ja nende vanematele edastavad klassijuhatajad. Sel päeval sõidab kooliliinibuss ning koolis olevad õpilased saavad koolilõunat ja –einet.
Toidupakke jagame 13. – 14. 04. kõigile meie kooli õpilastele. See toimub kella 7.00 – 12.00 koolimaja taga söökla akna kaudu. Lapsevanemad, kes soovivad toidupakist loobuda, palun informeerige sellest kindlasti oma lapse klassijuhatajat. Täiendav informatsioon toidupakkide kohta – Kaja Viira (mob. 5295244).