Avaldatud: 15 märts, 2023

Taastuvenergia projekti tegevusena käis 15. märtsil koolis Tartu Ülikooli füüsialise keemia teadur Riinu Härmas. Ta rääkis 8.-9. klassile vesinikust kui energiaallikast ja miks me veel vesinikuautodega ei sõida. Põnev oli nii teemat kordav Kuldvillak kui ka vesinikul töötava kütteelemendi kokkupanek. Õpilased esitasid asjalikke küsimusi, mis näitas, et huvi teema vastu on olemas. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus.