Avaldatud: 18 oktoober, 2021

5. klass käis Taevaskojas, kus toimus päris mitu tundi korraga. Loodusõpetuses nägime Ahja jõge ja mõõtsime selle voolukiirust. Saime teada, kuidas tekib paisjärv, mis on liivakivipaljand ja allikas. Liikumistunnis liikusime looduses, tehnoloogiatunnis tutvusime Saesaare paisu ja hüdroelektri tootmise põhimõttega ning mõõtsime puude ümbermõõtu. Lisaks õppisime mõned venekeelsed sõnad ja olime ettevõtlikud, sest läksime õppekäigule. Oli ilus päev.