Avaldatud: 17 august, 2023

Kooli raamatukogus toimub töövihikute jagamine:
23.08 kella 10.00 – 18.00

Õppetööks vajalike vahendite nimekirja saadavad klassijuhatajad Stuudiumi järgmisel nädalal.