3. klassi küläline Rahmani Jan

Avaldatud: 23 november, 2023

Külälises oll meil võro keele tunni aigu Rahmani Jan. Täl oll üten kitarr, midä tä mängse. Üts laul oll uu – tähega, tõnõ laul ü tähega ja siss saimi viil m-tähe päält ka mano ümisedä. Küläline lugõsi meile lugusid võrokeelitsist Tähekõisist – timä hindä kirotõt luu. Üts lugu oll sääne, kon kõnõldi, kuis savist kruuse tetti. Tõnõ lugu selet tollõst, kuis savvusüüjat sannast otsiti. Järgmine lugu kõnõl tollõst, kuis üts inemine oll õnnõlik tuu peräst, et sai hindäle kats paari kindit. Jutu olli täl kirotõt tükk aigu tagasi, nii umbõs 2007. aastal ja ka ildampa. Kõik luu´ olli väiga põnõva. Saimi kätte vahtsõ Tähekese, kost saimi esi ka perrä kaia, kuis autor umma juttu lugõ, mille päälkiräs oll „Tuulõpoiss“. Nee jutu olliva kõik võro keelen. Pääle egä jutu lugõmist laulsõ tä üte laulu. Laulsõmi iks üten kah. Tunni lõpun teimi pilti ja siss sai ka autogrammi küssü. Küläline tegi mi tujo väega hääs.


Kabevõistlus

Avaldatud: 23 november, 2023

Laupäeval, 18. novembril toimus maakondlik noorkotkaste ja kodutütarde kabevõistlus. Meie rühmast osalesd Kreteliis, Kenert ja Mihkel, kes saavutas kolmanda koha.


Võrumaa folklooripäev

Avaldatud: 17 november, 2023

Tänavuaastal toimus juba 35. korda Võrumaa ajaloos folklooripäev, mis toimus sedapuhku Parksepa Keskkoolis õpetajate Airi ja Helle eestvedamisel. Osales erinevas vanuses tantsijaid Võrust, Rõugest, Haanjast, Antslast, Kääpalt ja Parksepast. Sai kuulata muinasjutte, vaadata etteasteid, osaleda laulu- ja pillimängu, tantsu-, meisterdamise töötubades. Süüagi anti maitsvat ühepajatoitu.
Folklooripäevade idee algataja on proua Maie Pau, aitäh Sulle!
Suur tänu Parksepa kooliperele meid kutsumast, võõrustamast ja lahkesti vastu võtmast. Suur tänu Kirsi Reisid OÜle turvaliselt sõidutamast.
Aitäh Kääpa kooli naiskonnale ja kõigile kiiretele abistajatele, kelle toel saime kärmelt rahvariietesse ja rahvariietest välja. Suur-suur tänu Mari, Krista, Kadri, Kaire, Anneli, Sirli, Reet, te olete lihtsalt suurepärased.
Kõige suurem kiitus läheb õpetaja Erele, 1.-4. klassi tantsulastele ja teie vanematele. Olete väga vahvad.


Kadripäeva kirbukas

Avaldatud: 15 november, 2023

Kadripäeva eelne KIRBUKAS
Neljapäeval, 23.novembril
koolimaja aulas

MÜÜK/OST/VAHETUS
Kaubelda võid näiteks:
• Mänguasjad
• Tassid
• Märgid
• Kaardid
• Muu huvitav kraam, mis sulle endale enam huvi ei paku, aga sõbrale võib-olla küll…

NB! Asjad peavad olema puhtad ja terved (kasutamiskõlblikud)
Hind asjadel 0-3 eurot, kauplemisvõimalusega.
SEEKORD TOITU EI MÜÜ!
PANE LAUD KINNI HUVITOAS
Lauale pane paber, kuhu on kirjutatud müüja nimi ja klass (juhuks, kui lähed teiste laudade juurde uudistama).
Korraldaja: õpilasesindus


Külalisõpetajad

Avaldatud: 10 november, 2023

10. novembril kell 9.00-10.00 võtsid ka Kääpa kooli õpetajad osa üleriigilisest hoiatusstreigist. Tunde andsid külalised. 1.klassis käis “Raamatute võlujõust” rääkimas ja meisterdamas Helin Vill. 2. klass toimetas teemal “Mina teen ja mina oskan” Jaana Kõvatu käe all. 3. klassi teemaks oli “Võrukeelsed raamatud ja pärimuskultuur”, mida tutvustas Helle Laanpere. 4. klass sai spotlikult teise tunni mööda saata Sten Maaski käe all “Võrkpall on võrratu!”. 5. klassi külaliseks oli Toomas Pindis arutleti teemal “Õpilase õigused, kohustused ja vastutus”. 6. klassi praktiline tund oli teemal “Üks võimalus enesekindluse toetamiseks”, läbiviijaks Andra Aasmaa. 7. klassis kõnõldi võro keelen “Võro kiil, uma ja hää!” Kadri Uguriga. 8. klass omandas teadmisi “Teadlikum tarbija, targad valikud” Egle Kõva eestvedamisel. 9. klass mõtiskles teemal “Head rahalised otsused tuleviku loomiseks” juhendajaks Ilona Tint.
Suur tänu kõigile külalisesinejatele.


Mardilaat

Avaldatud: 10 november, 2023

Kääpa kooli üheks traditsiooniliseks ürituseks on Mardilaat. Laadale jagus müüjaid ja ostjaid.


Perepäev

Avaldatud: 9 november, 2023

Pereõhtul oli laule, tantsu, pillimängu, luuletusi ja ühismänge. Mardisandidki tõid kooliperele tervist ja õnne! Aitäh esinejatele, juhendajatele ja kõigile perepäevast osavõtjatele.


Koolikorraldus reedel, 10. novembril

Avaldatud: 9 november, 2023

Kääpa Põhikooli õpetajad on ühinenud reedel, 10.novembril kell 9.00-10.00 toimuva õpetajate hoiatusstreigiga. Sellest tulenevalt muudan kooli päevakava ning õppe- ja kasvatustöö korraldust järgmiselt:
8.00-8.45 tund
8.45-9.00 vahetund (mardilaat aulas)
9.00-9.45 tund (tundides külalisõpetajad)
9.45-10.00 vahetund (mardilaat aulas)
10.00-10.35 tund
kooli õppe- ja kasvatustegevus jätkub tavapärase päevakava alusel.
Külalisõpetajate nimekiri täpsustub.
Direktor Kaire Hääl


Mardikool

Avaldatud: 9 november, 2023

3. klassi õpilastele toimus mardikool! Eilse õhtu jooksul õpiti mardimänge ja tegevusi. Täna käidi marti jooksmas ja santimas.
Aitäh tublidele mardisantidele ning toredaile võõrustajaile.


2. klassi õuesõpe

Avaldatud: 8 november, 2023

On õuesõppenädal. 2 kl lõpetas puittaimede osa õues.