Avaldatud: 22 märts, 2020

Head lapsevanemad ja õpilased!
Lähtudes kehtestatud eriolukorrast palume lapsevanematel jälgida, et distantsõppel olevad õpilased peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
Ohutuse eesmärgil ei tohi koguneda kampadesse ega viibida rahvarohketes avalikes kohtades nagu poed, bussipeatused jm. Värskes õhus olek on väga kasulik ja vajalik, kuid vältida tuleb suuremaid kogunemisi ja ühistegevusi. Võimalusel leidke koos perega aega värskes õhus viibimiseks ja ühiselt tegutsemiseks.
Piirangutest kinnipidamine on oluline, et vältida viiruse levikut. Sellega kaitseme nii riskirühma kuuluvaid inimesi kui ka oma perekonda.