Klassijuhataja: Valve Peet

1. Leili Ansberg
2. Vilbert Erli
3. Tiiu Halop
4. Sirje Kala
5. Gasper Kaust
6. Avo Käo
7. Andu Kõiver
8. Krista Krutto
9. Kalev Krutto
10. Hillar Lätt
11. Johan Nassar
12. Lilve Ratassepp
13. Raili Rätt
14. Kersti Tammsalu
15. Helve Tigasson
16. Õie Toon
17. Siiri Vals